Tjänster

TJÄNSTER

"Med vårt planeringssystem har vi tagt ett stort steg framåt som företag. Det blev verkligen jättebra."

Fabrikschefen, Nybetong

MERVÄRDE OCH UTVECKLING

 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med entreprenörer och företagsledare i både små och stora företag. Mitt fokus är ge mina kunder en bra plattform och därmed bli mer välmående och lönsamma.

 

Nedan följer några exempel på mina tjänster:

 

  • Utveckling av lättanvända och smarta lösningar

i Excel för olika ändamål

  • Förändringsarbete, analys av flöden och

processer för att hitta motiverande och

effektiva arbetssätt i en verksamhet

  • Utbildning i Excel
  • Systemlösningar i Access;

databas, formulär och rapporter

  • Stöd vid upphandling av IT-lösningar
  • Stöd vid upphandling och införande av

SuperOffice CRM, anpassningar, mallar

  • Projektledning

STEG 1

 

Analys och behov.

STEG 2

 

Strategi och beslut.

STEG 3

 

Implementering och genomförande.

STEG 4

 

Förvandlingen.

PROCESS

 

Jag vägleder er genom hela eller delar av utvecklingsprocessen

 

UTVECKLING OCH LÖSNINGAR

 

Idag är rätt datorstöd ett måste för snart sagt varje verksamhet, att kunna använda systemen effektivt är nödvändigt för att få avkastning på investeringen.

 

 

PROJEKTLEDNING

Ska ni upphandla IT-tjänster eller behöver hjälp att driva annat projektarbete?

 

Låt mig hjälpa till att förverkliga era idéer och visioner som kan föra er verksamhet framåt i stora som små projekt.

 

 

CHEFSSTÖD

Frigör tid genom att få struktur på arbetet så du kan ägna dig åt det som ger inkomster till företaget och det du tycker är roligt och brinner för.

 

Ett engagerat och planerat personalarbete visar sig också i låg personalomsättning och låga sjuktal.

KONTAKT

Hammarterrassen 445,

696 94 Hammar

0705-229 029

© 2016